Sơn kẻ vạch phân làn tầng hầm nhà chung cư K462 (A9)